Responsive image

(Sne)traner

Flere af de såkaldte vejrtrækkeres forekomst i Vejlerne om vinteren er stærkt afhængig af, hvor streng vinteren viser sig at blive. Et eksempel er Vibe, hvoraf der var nogle hundreder i Vejlerne til langt ind i december, men så fik de kolde fødder med kuldeindslaget mellem jul og nytår. Selv om det senere blev mildt igen, har de ikke indfundet sig i større antal her i januar, hvilket egentlig godt kan undre.

Et andet eksempel er Trane - for godtnok er der vist aldrig Traner som har gennemført en hel overvintring på disse kanter, men i næsten alle de milde vintre har der ialfald været en flok som er blevet i området indtil sent på året. Typisk er de så forsvundet omkring årsskiftet, ofte i forbindelse med kuldeomslag i vejret.

I 2014 blev den sidste egentlige flok i Vejlerne på 17 individer set allerede 2. december, mens der i Sønderjylland stadig her sidst i januar er tale om overvintring af en flok. Siden 21. december har der så holdt et tranepar til i randområderne ved Lund Fjord, som oftest i høstede majsmarker (-som også har tiltrukket flere tusind Ringduer og mængder af gæs). Det ser ud som om, at der er et stort spild af majskerner ved høsten!

Også efter det heftige snefald denne morgen kunne dette overvintrende par findes på markerne ved Lund. Én gang har jeg set parret lette og flyve mod Hjardemål Klit - og der er næppe tvivl om, at det er et par fra den lokale ynglebestand, som forsøger at stå vinteren igennem her, for så at kunne indfinde sig på ynglelokaliteten med fordelen af at være først.

Overvintrende Traner ved Lund, januar 2015. Foto (c): Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk.

Traner og gæs ved Lund, januar 2015. Foto (c): Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk.

Nu lover DMI mildning igen, og man må håbe, at der ikke kommer en meget langvarig periode med frost - men måske ligger der spildte majskorn nok til, at fuglene under alle omstændigheder kan klare vinterens strabadser. Det er jo sjældent kulde som sådan, som slår fuglene ihjel, men derimod fødemangel. Så jeg kan omformulere mit ønske til, at vi må håbe at vi undgår langvarigt snedække, som gør det vanskeligt at komme til føden.

Under alle omstændigheder er det hyggeligt med vintertraner!

Skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen d. 24/01/2015 i vinter fugl trane

Klit-gennembrud og fiskedød ved Harboslette

Stormen Egon (ikke formanden Egon) har været hård ved kysten. Susanne og jeg tjekkede i weekenden vejen helt ud på Harboslette (den tidligere vej til Kroghs Stensiloer). Vejen er der stadig, men også kun lige netop. Længere ude ventede noget mere dramatisk: Bølgerne var brudt gennem klitten, der hvor vejen ender - nærmest stik nord for Vullum Sø. Da vi var derude for et par uger siden, stod vandet meget højt i klitsøen lige inden for klitrækken. Nu var vandstanden faldet med mindst en meter, og der lå døde hundestejler rundt omkring i græsset. Vores teori er, at klitsøen er blevet tømt meget hurtigt i det øjeblik, at bølgerne har skyllet klitten væk. Derfor har hundestejlerne ikke nået at svømme med ned i den rest af klitsøen, som er tilbage. Det må have set vildt ud!


Klitgennembruddet ved Harboslette med resterne af klitsøen i forgrunden.


Hele området næsten hen til bilen var oversvømmet før klitgennembruddetDøde hundestejler - sandsynligvis fanget på land fordi klitsøen blev tømt så hurtigt...Dramatisk - men spændende med dynamik i landskabet!


Skrevet af Helge Røjle Christensen d. 18/01/2015 i fiskedød storm højvande gennembrud klitter hundestejler

Spændende spor i Hjardemål KlitVi var egentlig på timetælletur i et af vores to kvadrater i Hjardemål. Frisk flot vejr. To hvidvingede korsnæb. En lav havørn og en skovsneppe lettede på klods hånd. Mennesketomt og menneskesportomt. Men vi så nogle spændende spor, som godt kunne ligne ulvespor. Det er et af vores løbende projekter - ulvespor i Thy. Billederne har været til syn hos ulvekender Mark Desholm, som mener, det ligner ulv. Kuglepennen er i øvrigt 14,5 cm.

Skrevet af Susanne Bruun d. 02/01/2015 i spor timetælletur ulv?

Kold fugl

Vibe, Lund Fjord, december 2014. Fotograf (c): Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk.

Vibe hedder "Avefria" på spansk. Det betyder "koldfugl".

Der har været mange Viber i Vejlerne denne vinter - fordi efteråret er fortsat lige indtil jul, og vinteren udeblevet. Med kuldeindslaget efter jul har de fået kolde fødder, men nogle af dem holder stand endnu. Denne (og et par stykker til) sås ved "smørhullet" på Lund Fjords vestside igår.

Nu mildnes det igen, og inden længe er der sikkert atter store flokke af Viber i Vejlerne...

Skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen d. 29/12/2014 i vinter vibe fugl

Vejlerne vinder

Da der ikke længere er gang i guldsmedene (selv om det usædvanligt milde efterår er fortsat indtil nu), er det vist tid til et nyt indlæg...

Vi som er fastboende i området har jo aldrig været i tvivl, men nu har vi også en vandfugleforskers ord for, at Vejlerne er Danmarks vigtigste ferskvandsområde for vandfugle.

I anledning af afrapporteringen af "Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010" fra DCE, Aarhus Universitet (læs rapporten her), hvor der bliver gjort status over kvaliteten af 88 natur- og vildtreservater og deres betydning for vandfugle, udtaler Preben Clausen, hovedforfatteren til rapporten: "I virkeligheden er det jo svært at rangliste områderne, fordi det lidt svarer til at sammenligne grapefrugter og bananer. For hvad tæller mest: 100 Skestorke eller 25.000 Pibeænder?"

Alligevel drister han sig til at give et bud på en "top fire" for reservaterne, hvor Vejlerne kommer ind på førstepladsen (foran Maribosøerne, Tøndermarsken og Skjernå), fordi Vejlerne er "internationalt betydende for Kortnæbbet Gås og Krikand, det vigtigste reservat for Skestork, Krikand og Trane, næstvigtigste for Knarand, Hjejle og formentlig også Lille Skallesluger og tredjevigtigste for Vibe. Hvis man ser på ynglefuglene, er det også den suveræne top 1-lokalitet i Danmark for udprægede ferskvandstilknyttede arter som Rørdrum, Gråstrubet Lappedykker, Grågås, Sortterne, Dværgmåge (=eneste) og Plettet Rørvagtel." Og, kan man jo tilføje, Danmarks bedste lokalitet for Stor Kobbersneppe og Verdens bedste for Engryle...

Læs resten af begrundelsen for rangordningen på Aarhus Universitets hjemmeside: (klik her).

Skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen d. 19/12/2014 i fugl

Gang i guldsmedene

Når man har kigget intensivt på fugle i tilstrækkeligt mange år, kan man nogle gange godt få fornemmelsen, at det hele er kendt i forvejen... (nu skal der nok være nogle, som føler sig provokeret!) ;-)

Det samme gælder ikke for insekterne, som jeg tidligere har fortalt om. Jeg har i de seneste uger fortsat med at dyrke de seksbenede, specielt guldsmedene, og der er meget nyt at erfare, rent entomologisk!

I år kører der - foruden DOFs ynglefugleatlas - to andre atlasprojekter, nemlig på dagsommerfugle og guldsmede. Og det viser sig, at der er mange hvide pletter på kortet, dvs. at man virkeligt har mulighed for at bidrage med ny viden, hvis man kaster sig over at bestemme - og husker at rapportere! - nogle af disse fine dyr. Man behøver ikke dyrke det på rigtig entomolog-niveau med insektnet osv. - jeg har fundet ud af, at meget kan bestemmes, hvis man er bevæbnet med en god "mellemtele" (i mit tilfælde en 70-300 mm) med tilstrækkelig lav nedre fokuseringsgrænse - bedre end en makro, fordi man ikke behøver at nærme sig dyrene så meget og dermed risikere at skræmme dem væk. Og hvis man efterfølgende er i tvivl om artsbestemmelsen, sidder der gode eksperter på fugleognatur.dks forum som svarer beredvilligt, når man uploader sine fotos.

Æglæggende Brun Mosaikguldsmed, Han Vejle, august 2014. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen / ornit.dk.

Jeg havde egentlig en forestilling om, at Vejler-områdets guldsmedefauna var rimeligt godt kendt og dækket, men det viser sig ikke helt at være tilfældet. Derfor kan man altså gøre nye opdagelser, og relativt ofte stå med fornemmelsen af at finde hits, eller i det mindste subhits. Jeg har bl.a. de seneste uger haft fornøjelsen af at finde Grøn Mosaikguldsmed i Hjardemål Klit, en afsindigt flot sag - og samme sted den spændende (store, og også flotte!) Stor Kejserguldsmed, som først indvandrede til Danmark i 90erne, men nu bliver fundet mange steder. Mosaikguldsmedene kan tit være frustrerende, idet de er på vingerne stort set konstant, men det er dog lykkedes mig at bestemme Blå Mosaikguldsmed i en lille sø ved Bulbjerg, og så har jeg fundet ud af, at Brun Mosaikguldsmed (billedet) er rigtig almindelig i vores område. Den er så karakteristisk, at den kan kendes i flugten, men lige nu finder man mange af dem som æglæggende, og så er det jo endnu nemmere. I år har jeg ikke fundet Baltisk Mosaikguldsmed - men ved fra tidligere år, at den findes i Vejlerne... Og der er flere andre arter potentielle mosaikguldsmede for området, bl.a. burde Efterårsmosaikguldsmed flyve netop nu. I samme boldgade som de altid aktive mosaikguldsmede er smaragdlibellerne, som jeg hidtil ikke har haft så megen held med, andet end jeg har konstateret, at de er her - den ene eller anden art. Også de er ufatteligt, utrætteligt aktive og drøner frem og tilbage ustandsteligt - og så er de altså enormt flotte - slægtsnavnet siger det hele! Bl.a. er der adskillige ved Tovsig Sø. Hjælp mig med at sætte artsnavn på, please!

Fire arter hedelibeller er det blevet til, de er til gengæld næsten altid nemme at arbejde med. Det samme var en Stor Blåpil i Han Vejle.

Til sommerfugleatlas har jeg været så heldig at kunne bidrage med en Iris fra Tved Klitplantage, desværre en noget slidt hun, men herligt at denne fede art også kan findes på disse kanter! Og når man er fokuseret på de små ting falder der også af og til andre sjove ting af; i går således en Skorpionsflue (sp., men efter al sandsynlighed arten Almindelig Skorpionsflue - som dog ikke er mere almindelig, end at den ikke er rapporteret fra Thy/Hanherred)...

For nogle af guldsmedene og mange af dagsommerfuglene er vi årstidsmæssigt forbi flyvetiden, men der kan stadig findes meget interessant derude (og atlasprojekterne kører fortsat de kommende år) - så herfra en opfordring til at tage ud og kigge - det er fascinerende skabninger!

Skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen d. 12/08/2014 i insekt insekter guldsmed guldsmede sommerfugl sommerfugle iris dyr

Mor PindsvinVed middagstid i dag opdagede Susanne en meget lille pindsvineunge på vores terrasse. Vi vidste godt, at vi havde en pindsvinemor boende lige ved huset, men vi har aldrig før set så lille en unge. Formentlig er dens skjulested blevet ødelagt, fordi vi netop havde ryddet op i et højbed uden for huset uden at bemærke ungen, før den lå der på terrassen. Naboens kattekillinger viste stor interesse for det lille pindsvin, indtil de et par gange havde prøvet at sætte poterne på piggene!
Men hvor var pindsvinemor?
Vi gav ungen vand og lidt røræg, men formentlig er den så lille, at den kun dier, så mor var efterlyst.Heldigvis får vi så øje på den oppe i urtehaven, og vi får flyttet ungen op til moderen. Hun hvæser af os og tager ungen til sig, heldigvis. Og så sker der det, vi måske nok havde forestillet os, men fantastisk at se det: Mor Pindsvin tager ungen i munden som en anden kattemor og småløber skyndsomt afsted for at finde et mere sikkert sted. Vi holder os tilbage og lader den løbe i fred - en unik oplevelse rigere!

Skrevet af Helge Røjle Christensen d. 03/08/2014 i mor pindsvin unge

Insektguf

Overskriften hentyder ikke til den omkringsiggribende populære trend med at spise insekter, eksempelvis chokoladeovertrukne græshopper eller melorme - addr!
Derimod vil jeg blot fortælle om noget af højsommerens fine oplevelsesmæssige guf i form af det rige insektliv, der sværmer omkring i varmen. Og da halvdelen af matriklens omtrentlige hektar (i Tømmerby midt i Vejlerne) ligger ud som natur (sump, sumpskov, tilgroet eng) behøver man i mit tilfælde ikke gå langt efter oplevelserne!

I sidste uge således en dag med flere andengenerations Nældesommerfugle (efter den første førstegenerations for et par år siden).Nældesommerfugl, Tømmerby, juli 2014

I går så jeg årets første Sort Hedelibel, en art jeg fandt på stedet første gang sidste år, hvor de parrede sig her...Sort Hedelibel, Tømmerby, juli 2014

Samtidig sværmer rigtigt mange Rød Hedelibel, og så har jeg dykket lidt ned i bestemmelse af kobbervandnymfer, og fundet ud af, at der forekommer både Sortmærket og Almindelig Kobbervandnymfe.
Nyt for mig var det at finde denne flotte Tidselbuk (-men den har jo sikkert været her altid - her er ialfald mange af de høje stauder/urter, som arten holder af)...Tidselbuk, Tømmerby, juli 2014

Det er sjældent, at det lykkes mig at få bestemt nogle af de græshopper jeg ser, men med hjælp fra eksperterne på fugleognatur.dk (som også hjalp med kobbervandnymferne) fandt jeg frem til, at detteher må være en Lynggræshoppe - ret fin med gammelrosa hoved og kropssider i kontrast til den friskgrønne ryg...Lynggræshoppe, Tømmerby, juli 2014

Blot et lille udpluk... -der er godt gang i insektlivet derude lige nu!

De kære Sortterner (hjertebørn/smertensbørn)

Bedømt efter antallet af indlæg her på denne blog, som bekymret beskæftiger sig med situationen hos de ynglende Sortterner, er det nok én af de arter, som i fuglekiggersamfundet omkring Vejlerne fylder mest i bevidstheden. Vejlernes Sortterner er blandt de nordligst ynglende i Europa, og det er efterhånden næsten den eneste sunde bestand i Danmark - som dog enkelte år har været så få i antal, at der virkeligt har været grund til bekymring (omkring 20 par, som det var tilfældet sidste år). At de mange år ikke har været i stand til at producere flyvefærdigt afkom i tilstrækkeligt omfang til, at bestanden kan holdes ved lige, gør jo ikke situationen mindre urovækkende...
Samtidig er Sortternen i dén grad indbegrebet af sommer i sumpen, så det vil føles som et gigantisk savn, hvis den en dag ikke længere er at finde mellem Vejlernes ynglefugle.
For de fleste besøgende ornitologer er den bedste chance for at opleve Sortternerne de fleste år fra skjulet i Kogleaks, hvor man har mulighed for at se fuglene svirre over én eller flere kolonier, ofte i kanten af Hættemåge-kolonien - og ofte på ganske stor afstand. Fuglene fouragerer både i selve Kogleakssøen og i de tilstødende vandområder Læssø, Gollum, Selbjerg Vejle samt Han Vejle og Lund Fjord. De tre førstnævnte områder er også på stor afstand for beskueren, mens der, hvis fuglene flyver mod nord til Han Vejle og Lund Fjord, til tider kan være mulighed for at opleve Sortternerne tættere på, når de fouragere langs rørbræmmerne, eller når de krydser jernbanedæmningen i lav flugt.
I lørdags var der sådan en lejlighed, hvor der var en livlig trafik fra Kogleaks til Han Vejle, og retur til rederne med småfisk eller guldsmedelarver.
For adskillige fugle var det foretrukne fourageringsområde de små vige langs nordsiden af Han Vejle, og man fik derfor mulighed for på relativt nært hold at kunne følge - og fotografere - de fødesøgende terner, især hvis man brugte bilen som skjul (på jernbanedæmningen).

Sortterne, Han Vejle, juni 2014.

Sortterne, Han Vejle, juni 2014.

Sortterne, Han Vejle, juni 2014.

Som det ses på billederne, er Sortternerne i øjeblikket ved at miste noget af den sorte pragt - et typisk billede, fældningen af kropsfjer finder sted, mens forældrefuglene stadig fodrer unger.
Flere fotos af Sortterner kan ses her: Sortterner på ornitfoto.dk.
Overvågningen af et udvalg af Vejlernes ynglefugle er fra i år overgået til Henrik Haanings firma Avifauna Consult, og ifølge dette blogindlæg ser situationen i år foreløbigt væsentligt bedre ud for Sortternerne (end i 2013), idet 36 par er blevet kortlagt. Min oplevelse i lørdags var også, at der konstant var 30-35 fouragerende fugle at se, og at der var en livlig trafik med føde til rederne. Så nu er det bare at håbe, at vi i denne sæson undgår de værste "alvorlige vejr-hændelser" som f.eks. en juni-regnstorm - og at prædatorerne holder sig i skindet!
I 2012 foretog vi i ornit.dk som bekendt (?) en ekstraordinært grundig overvågning af Sortterne-kolonien i Kogleakssøen, for særligt interesserede kan rapporten som resulterede af dette arbejde læses her: Sortterner i Vejlerne. Rapport 2012.

Skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen d. 16/06/2014 i fugl ynglefugle kogleaks sortterne han vejle

Kantareller i maj

Bøgen sprang ud den 9. april, og vi havde radiser til påske. Så selvfølgelig er det i år, at det skulle lykkes at plukke kantareller i maj - endda nok til en lille mad!
Det har vi aldrig oplevet før, men det har også været det tredjevarmeste forår nogensinde med 8,6 grader i snit. Det varmeste var i øvrigt så sent som 2007 med 9,0 grader. Husker ikke, hvor tidligt vi plukkede kantareller det år - men måske har det været for tørt. I år har vi jo også fået en passende mængde væde i maj. Det skal smage!

Skrevet af Helge Røjle Christensen d. 31/05/2014 i kantareller tidligt forår